סמך בתחילת המילה         סמך באמצע מילה            סמך בסוף המילה

סוף                                   לסנן                                 כוס
סוס                                להסתכן                                 תירס
סולם                                בסיס                                    פס
סריגה                                 ריסוס                                טייס
סבתא                             בית ספר                                  נמס
סבא                                בית סוהר                                הרס
סלסלה                                 אפרסק                              טווס
סיבה                                   חיסון                                    גבס
סרגל                                     אסון                                    בוס
סבון                                       מטוס                                   פנס
אתר זה נבנה באמצעות