שין בתחילת המילה          שין באמצע מילה             שין בסוף המילה

שמן                                   חשוך                          נחש
שוקולד                               לשון                            קרש 
שקל                                  לישון                             אש
שוטר                                כישלון                             כריש
שומר                               אפשר                                קרש
שמש                                כישרון                               פטיש
שיר                                   משמש                            רעש
שפה                                   מבשל                             רגש
שקט                                  קשה                                  קש
שאלה                                  שישי                                   בלש
אתר זה נבנה באמצעות